Close

Allergisk reaksjon veps

Kraftige reaksjoner er som regel forbundet med stikk fra veps eller bie. Insektstikk kan hos noen utløse allergiske reaksjoner mot insektgiften. Da kan et enkelt vepsestikk føre til alvorlige reaksjoner, i verste fall døden.

Er det mange her i landet som reagerer allergisk på veps og bier? Man må i utgangspunktet bli stukket før man kan bli allergisk. Men alle kan være allergiske, man trenger ikke å ha hatt en allergisk reaksjon . Store hevelser oppfattes av mange som allergiske reaksjoner,.

Mange vet ikke at de er allergiske mot veps. De fleste som blir stukket av veps får en mild reaksjon i huden. Hvis du tror barnet kan være disponert for å få en hyperallergisk reaksjon, kan . Stikk kan være smertefulle og kan i verste fall fremkalle allergiske reaksjoner. Bier, veps, edderkopper, maur, lopper, mygg og flått er de mest alminnelige i Norge.

Allergiske reaksjoner er mest alminnelig ved stikk fra bier og veps. Får du en reaksjon, kan det være livfarlig.