Close

Allergisk astma behandling

Mange astmatikere har også allergiplager (allergisk rhinitt), og motsatt. Hvis du fortsatt har plager av din astma eller allergi etter at behandlingen er igangsatt, les . Smartere inhalatorer, og bedret medisinsk behandling, kan hjelpe deg til å begrense plagene,.

Astma kan komme av en allergisk reaksjon på partikler i luften. Ikke-allergisk astma er klart vanligst hos spedbarn og småbarn som får symptomer i. Inhalasjons-kortison er ”hjørnestenen” i behandlingen av . Behandling av allergisk astma kan involvere behandling av allergien, astmaen, eller begge. Mens kols gir varig nedsatt lungekapasitet, vil astma først og fremst vise seg ved at. Derfor er det viktig å bryte en slik vond sirkel ved hjelp av korrekt behandling og. Er du for eksempel allergisk mot pollen eller pelsdyr, kan det også være . Astma kan behandles, men sjelden kureres.

Det forskes nå på i hvilken grad vaksiner kan hjelpe dem med allergisk astma. Få gode råd om hvordan du takler både astma og allergi på vårt temasenter. Astma, betennelsessykdom i bronkiene som medfører periodisk. Personer med allergisk utløst astma bør i størst mulig grad unngå de.

Medikamentell behandling har i de fleste tilfeller svært god effekt, se antastmatika.