Close

Allergi pollen

Hvis du mistenker at du er allergisk mot pollen, er det viktig å ta kontakt med lege for å få utredet dine plager. Pollenallergi kan ikke forebygges helt, men det . Her finner du informasjon og gode råd om pollen og pollenallergi.

De pollentypene som har størst betydning ved allergi i Norden kommer fra tresortene bjørk, or og hassel, fra forskjellig type gress og fra ugressplanten burot. Pollenallergi skyldes at mange reagerer allergisk på visse proteiner som finnes i pollen fra noen typer trær, gress og ugress. Pollenallergi (høysnue) er en vanlig form for allergi, og gir symptomer som kløe, nysing og rennende øyne og nese. Litt i underkant av én million nordmenn har .

En allergi er en overreaksjon fra kroppens immunforsvar mot noe som egentlig er ufarlig. Ved pollenallergi overreagerer immunforsvaret mot pollen, det vil si . Pollenallergi (høysnue) er en allergi mot pollen fra planter, gress og trær. Når personer med pollenallergi kommer i kontakt med bestemte pollentyper, aktiveres . Hvis du hver vår opplever å få kløende øyne, blir tett i nesen, får blank rennende snue og stadige nyseanfall, er du sannsynligvis allergisk mot pollen.

Undersøkelser viser at nærmere prosent av barn med pollenallergi også har andre allergiske sykdommer som astma, atopisk eksem eller kløende og . Mamma Elin trodde sønnen Even (5) var forkjølet, men han hadde pollenallergi.