Close

Aggressiv prostatakreft prognose

Er risikoen for å dø av prostatakreft stor eller liten? Svaret kan finnes i molekyler i cellene som forteller om kreftsykdommens forløp og prognose . Prostatakreft diagnostiseres ved en prostatabiopsi, normalt en sikker prosedyre som ofte utføres hos urolog.

Hvis patologen finner kreft, er neste punkt å bestemme hvor aggressiv den er. Tidlig oppdagelse og screening Prognose . Hvilken behandling en pasient som får påvist prostatakreft skal tilbys,. Er krefttypen lite aggressiv er det ofte til fordel for pasienten å forbli ubehandlet.

Prostata kreft har generelt en veldig god prognose, lav dødlighet. Det avhenger noe av stadiet det finnes på og hvor aggressiv kreften er. Behandlingen av prostatakreft avhenger av om den har rukket å spre seg. Man arbeider derfor med prognoser og såkalt sjanse for å leve år etter. Noen typer prostatakreft vokser så sakte at pasienten aldri vil trenge behandling.

Men PSA skiller ikke godt mellom aggressiv, farlig kreft, og den typen som . Vi trenger verktøy for å skille mellom de som får aggressiv prostatakreft og de. PSA-testen skiller ikke mellom aggressiv og ikke-aggressiv prostatakreft. En vevsprøve kan fortelle oss en del om prognosen til pasienten, sier han.

I dag er forhøyet PSA-verdi den vanligste årsak til at prostatakreft oppdages tidlig. De mest aggressive svulstene har Gleasongrad 5.